Saturday, May 7, 2016

Bên Mẹ Giọt Mưa Đời - Thuyên Huy


Bên Mẹ Giọt Mưa Đời
 


 








Mưa chập chùng mưa lạnh lối về
Mẹ vai đôi gánh nặng đường đê
Nước từng giọt lẻ luồn áo vá
Lầm lũi chân bùn gượng bước đi

 
Nhà vách tranh thưa trống bốn bề
Mẹ ngồi chấp nối mảnh tình quê
Miếng buồn ghép miếng sầu cô quạnh
Lòng xót xa lòng dạ tái tê

 
Con nước mùa lên níu mái chèo
Lửng lơ xuồng chở kiếp nghèo theo
Áo bà ba bạc phai màu tóc
Mẹ nhóm bếp chiều khói hắt hiu

 
Chắt chiu theo từng nhánh sông mùa
Mẹ mõi tay gầy hứng tiếng mưa
Cuối  vườn hoa bưởi buồn trổ muộn
Tóc chiều gió chướng chẻ sợi thưa

 
Bỏ chiếc xuồng con nhớ mái chèo
Oằn vai nặng gánh phận đời theo
Mẹ mang đơn lẻ về chốn lạ
Ở lại mưa luồn vách cột xiêu

 
Rồi cũng tiếng mưa giữa xứ người
Não nùng như  mắt lệ sầu rơi
Ngậm ngùi đâu đó trời đất khóc
Hẩm hiu bên mẹ giọt mưa đời

Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: