Monday, May 9, 2016

Chợt Về Qua Cổng Nhà Em - Thuyên Huy


Chợt Về Qua Cổng Nhà Em

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chợt về qua cổng nhà em
Cũng hoa giấy rụng cũng thềm rong xưa

Phố buồn chờ nhặt tiếng mưa
Giọt đong xuân muộn giọt đưa hạ gầy

Em đi bỏ nhớ lại đây
Bỏ câu hát cũ bỏ ngày tháng đau

Chiếu chăn cuộn đất trời sầu
Hoàng hôn chưa kịp thay màu tiếc thương

Hết rồi nửa mái lầu sương
Không còn ai nữa cuối đường tình đi

Nói năng biết nói năng gì!

Thuyên Huy

 


No comments: