Monday, February 13, 2017

Đầu Năm Bói Thơ - Tư Kê


Đầu năm bói thơ
 
 

  Có con gà trống hoa mơ
 Nó đi đạp mái bạc phơ cả đầu
 Bạc thì bạc có sao đâu
 Nếu không đạp mái sống lâu làm gì?

 Cũng con gà trống hoa mơ
 Nó đi đạp mái hói trơ cả đầu
 Hói thì hói có sao đâu
 Nếu không đạp mái tóc, râu làm gì?

 Còn con gà mái hoa mơ
 Nó đi tìm trống đỏ phơ cái mào
 Đỏ thì đỏ kệ xác tao
 Nếu không tìm trống thì tao ế à?

 Ước gì anh hóa thành gà
 Ngày ngày đạp mái các nhà xung quanh.
 Cúm gà chỉ chết mình gà
 Cúm chim thì chết cả bà... lẫn ông.

 

Ra đường sợ nhất cúm gà
Về nhà sợ nhất vợ già... khỏa thân?!
Mai sau về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.

 Kiếp sau xin chớ làm người
 Làm con gà trống cho đời tự do
 Thả sức mà gáy o... o...
 Quanh năm đạp mái không lo trả tiền

 

 Xong rồi về với tổ tiên
 Tắm qua một cái rồi lên bàn thờ
 Lạc vào tiên cảnh nên thơ
 Khỏa thân tạo dáng dư thừa sức trai

 Cuộc đời ngẫm cũng chông gai
 Thôi thì ta cứ đầu thai kiếp gà
 Tha hồ ghẹo nguyệt trêu hoa
 Ăn no, dửng mỡ lê la xóm làng!

 

 Kiếp gà trống thật vẻ vang
 "Đạp" xong vỗ đít gáy vang đất trời
 Sướng hơn cái kiếp làm người
 Sống vô tư suốt một đời... làm trai.

 Tư Kê

 

 

No comments: