Friday, February 17, 2017

Cau Lan Quấn Quít Thắm Đường Tơ - vkp Phượng tím


CAU- LAN QUẤN QUIT THẮM ĐƯỜNG DUYÊN TƠ
 

 
 
 ( Cảm tác nhân đọc truyện”Duyên Xưa Thắm Lại” của vhp Hạ Vũ)

Thượng ngươn ngày Rằm tháng Giêng
Vui Xuân đón Tết khắp miền rong chơi
Quanh đây cả vạn ngàn người
Mà sao không thấy nụ cười thương yêu?
Dáng xưa nay đã hắt hiu
Cây cao bóng cả chịu nhiều phong ba
Chỉ còn một chút hương xa
Từ Buồng Cau trổ cho hoa thơm nồng
Gieo chi cái giống Trầu Không? (trầu không ăn được)
Mọc  quanh gốc rể... đắng lòng chát môi!

             *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cành Lan Vũ Nữ xinh tươi
Tango gợi nhớ một thời vấn vương
Nợ Cau Trầu theo gió sương
Cau- Lan quấn quýt thắm đường duyên tơ
Đẹp lòng người cũ đợi chờ...

               
Saigon Rằm tháng Giêng Đinh Dậu 201

 Vkp phượng tím

 

No comments: