Tuesday, February 21, 2017

Tri Âm Thay Thế Bạn Đời - vkp Phượng tímTRI ÂM THAY THẾ BẠN ĐỜI 

Lượm được hai câu thơ nầy..hình như là của thi sĩ Hàn Mạc Tử? Vợ chồng là nợ trăm năm
Hiểu nhau là bạn tri âm cả đời
Ái ân có thể đổi dời
Duyên  tri âm vẫn rạng ngời thiên thu
Tiếc chi một chút phù du
Đem tình thâm cũ mua thù chuốc oan
Trách chi hoàn cảnh trái ngang
Nỡ đành buông bỏ bạn vàng ai ơi!
Tri âm thay thế bạn đời

 
Saigon 19/2/2017

Vkp phượng tím

 

 

No comments: