Tuesday, February 7, 2017

Tình Có Như Không - vkp Phượng ngày xưaTÌNH CÓ NHƯ KHÔNG
           


XƯA... quê mẹ lâm cảnh đao binh
Vai vác ba lô anh đăng trình
Phòng không gối chiếc em buồn tủi
Trằn trọc thâu đêm nhớ bóng hình…

*
XƯA... trót lỡ quên lời thề hẹn
Đá vàng không trọn nghĩa phu thê
Sao còn muốn một lần gặp lại?
Quá muộn màng… nuối tiếc… ủ ê!

 *
NAY... chưa hết Thu Đông đã sang?
Sao nghe lạnh buốt cả tâm can?
Có phải  cố nhân còn vương vấn?
Nên lòng cô quạnh, dạ xốn xang?

*
NAY... về làm chi?  cũng ra đi!
Tình có như không, chẳng được gì
Chuyến bay mang cả niềm thương nhớ
Bỏ lại sau lưng nỗi ai bi!!!

Saigon 9//2016
Vkp phượng ngày xưa

No comments: