Saturday, February 4, 2017

Tình Xưa Thôi Đã Muộn Màng - vkp Phượng tím


TÌNH XƯA THÔI ĐÃ MUỘN MÀNG  

   

    


Ngày xưa anh thiếu cau trầu
Cho nên em bước qua cầu sang sông
Hơn năm mươi năm long đong
Chúng mình gặp lại  mà lòng xốn xang
Trầu xanh héo hắt úa tàn
Cau già nghiêng ngã gốc tràn rể lên
Cau non trồng ở ngoài hiên
Giao thừa trỗ trái gợi niềm bâng khuâng
Dưới mưa hai đứa tần ngần
Mo cau nhỏ đó dành phần cho em
Còn anh sủng nước ướt mèm
Nghe xao xuyến lạ... môi thèm bờ môi
Trăm năm quá nửa mất rồi
Bây giờ tóc bạc xa xôi bẽ bàng
Tình xưa ... thôi đã...  muộn màng!!!

 
Mùng năm Tết Đinh Dậu 2017
Vkp phượng tím

No comments: