Tuesday, February 14, 2017

Chiến Sĩ Sư Đoàn 5 VNCH - Thơ Xướng Họa - Trần Đông Thành & Hồ Nguyễn & Nguyễn Cang & Vô Danh


Chiến sĩ sư đoàn 5

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sư đoàn “Năm” bách chiến bộ binh,
Đồn trú Lai khê đất nước mình.
Dũng cảm lập nên công hiển hách,
Kinh hoàng khiếp vía giặc hàng kinh.
Bình Long anh dũng anh hùng tận,
Sử sách bia truyền cảm tử sinh.
An Lộc an dân thành phố mới,
Một gang non nước mấy gang tình.

Trần Đông Thành


HỌA 1:


Vang tiếng Sư đoàn Năm Bộ binh,
Lai Khê một thuở giữ quê mình.
Số năm (5) nghe tiếng bay hồn vía,
Tên gọi Bộ binh chạy thất kinh.
An Lộc danh vang bao trận đánh,
Bình Long nổi tiếng trận hùng sinh.
Sư đoàn một thuở nơi Sông Bé,
Huynh đệ chi binh thắm nghĩa tình.


HỒ NGUYỄN (11-02-17)


HỌA 2:
   


AN LỘC OAI HÙNG

 
 
 
 
 
 
 
Lừng lẫy Sư Đoàn 5 bộ binh
Bản doanh đóng tại Lai Khê mình
Bình Long rực lữa, mưa sơn pháo*
An Lộc can trường giặc thất kinh
Bình Giã oai hùng, ghi chiến tích

Đồng Xoài anh dũng, khắc dân sinh
Bảy lăm tuẫn tiết trang hào kiệt**
Tướng chết theo thành vẹn nghĩa tình !

 
Nguyễn Cang

sơn pháo*: một loại súng cối 120 ly của CSBV.
hào kiệt**: Chuẩn tướng Lê văn Hưng, anh hùng tử thủ An lộc,tuẫn tiết tại văn phòng Bộ tư lịnh quân đoàn 4 tối 30/4/75.

 
HỌA 3:
 

An Lộc tử thủ


Rạng danh sư đoàn 5 bộ binh
Tinh binh mũ sắt lục quân mình
Vườn xoài tiếng súng săn quân giặc
Hổ* soái, voi* vương, sư tử* kinh
Bắc Việt, A ka, chùng Nam tiến
Lai Khê sọc đỏ* tiến hy sinh
Anh em chiến sĩ Sư đoàn chiến
Trận đánh Bình Long cứu tỉnh mình


Vô danh

*Sọc đỏ: Giây đeo vai đỏ cho binh chủng
*Hổ, Voi, Sư tử (Biểu tượng TĐ7, 8 và 9) 

 

No comments: