Tuesday, February 7, 2017

Văn Tế Bác - Nguyễn Công Luận


Văn Tế Bác

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3/9/1967)

 

         
Đêm thu, Hồ Gươm gió thổi rì rào,
Tháng bẩy, Hà Nội mưa dầm ướt át.

      
Nhớ Bác xưa:

 
Mắt sáng tai vênh,
Trán cao râu bạc.
Lúc trung niên gầy cà tong cà teo,
Khi già lão béo nục nà nục nạc.
Nhân tình nhân ngãi nhiều bà, không ai hay con cái ở mô tê,
Đổi tên đổi họ lắm lần, chẳng thể biết ngày sinh nào chính xác.
Chốn thâm cung sữa tươi thuốc ngoại, tuy rất mực xa  hoa,
Trước công chúng cơm nắm muối vừng, vẫn ra điều mộc  mạc.
Lắm tài đóng kịch, từng nhiều phen rơi lệ khóc Lenin,
Nhiều bận ngồi tù, vẫn một mực dốc lòng thờ Karl Marx.
 Dung mộc y như dụng nhân, Bác có tài lập đảng,  
 lũ bầy tôi hết sức cúc cung,
 Cứu cánh biện minh phương tiện, Bác không ngại ra tay,
 phe đối lập thảy đều tan tác.
 Thu phục tay chân bằng đặc quyền,
 Diệt trừ địa chủ tận gốc gác.
 Tả phù như chú Duẫn nhiều con lắm vợ,
 việc Đảng Đoàn cật lực lo toan,
 Hữu bật có chú Khu đấu mẹ tố cha, 
 cuộc Cải Cách tận tâm gánh vác.
 Bác bạo tay thuổng văn Hoa Thịnh Đốn,
 cho tuyên ngôn đượm vẻ Hoa Kỳ,
 Bác mạnh lời chôm ý Tôn Trung Sơn,
 để tiêu ngữ  có mùi Đại Pháp. (1)
 Anh dũng thật! Bác mượn lời ai nói,
 mà nhận văn của chính mình,
 Can đảm thay! Bác viết sách tự khen,
 nhưng ký tên như kẻ khác.(2)
Bác ưa bài hát Kết Đoàn, trẻ già mỏi tay vỗ nhịp, 
mà chẳng hay đâu chỗ phát sinh,
Bác khoe tập thơ trong ngục, đàn em líu lưỡi khen tài, 
nhưng nào biết ai là nguyên tác. (3)
Vâng lời cụ Mác, đưa ngu dân lên chỗ quyền uy,
Học sách bác Mao, coi trí thức là đồ cỏ rác.
Hướng đến Thiên Đường Vô Sản, Bác không dung trí  phú địa hào,
Đi lên Thế Giới Đại Đồng, Bác cứ phép tam vô nhị các.
Việc văn hóa không kém Tần Thủy Hoàng,
Thuật chính trị chẳng thua Tào Mạnh Đạt.
Nhưng thương ôi!
Bệnh hoạn luôn ngoài bẩy tháng năm Gà, (4)
Lâm chung lúc gần tám tuần tuổi hạc.
Tang lễ đầy ngũ sắc tinh kỳ,
Ma chay đủ bát âm nhã nhạc.
Khóc tiễn đưa bộ hạ bàng hoàng,
Chào vĩnh biệt đàn em ngơ ngác.
Đọc điếu văn giọng nhấm nha nhấm nhẳn ấy chú Đồng,
Chào mặc niệm mắt liếc dọc liếc ngang là chú Giáp.

 
Dù Bác còn ở trên dương thế, dẫu có ba đầu sáu cẳng, nước chúng ta chẳng thêm chút đẹp tươi,
Nếu Bác chưa về chốn âm cung, hẳn với ngàn mẹo trăm  mưu, đời các cháu sẽ vạn phần hốc hác.
Bác chết đi, khi quốc gia nội chiến điêu linh,
Bác để lại, một chế độ độc tài bệ rạc.
Lũ đàn em chuyên thanh trừng đàn áp, nên kinh tế u u minh minh,
Bầy đồ đệ giỏi xuyên tạc lộng ngôn, mà văn hóa ù ù cạc cạc.
Ở trong nước thì thừa ngón gian tham,
Ra  quốc tế chỉ giỏi nghề khoác lác.
Buổi chợ chiều lớn bé ráng bon chen,
Thời mạt vận nhỏ to lo kiếm chác.
Nặng tay áp bức người trí thức bất đồng,
Ngon ngọt dối lừa giới nông dân chất phác.

     

                                                       *
Nay nhân tiết Trung Nguyên giải trừ oan khuất, hận Thăng Long mây cuốn âm u.                                                                                                       
Vừa lúc mùa Vu Lan xá tội vong nhân,
lệ Ba Đình  mưa rơi lác đác.
Hỡi hồn phách triệu người oan khuất, bị hành hình nơi   đồng hoang Châu Đốc, hoặc bỏ mình vì khủng bố, tù  đầy, (5)
Hỡi anh linh thập loại chúng sinh, chịu chôn sống nơi   rừng rậm Trị Thiên, hay mất mạng vì thủ tiêu, tàn sát.

     
Thỉnh chư  Phật và các vị Bồ Tát: Xin lấy lượng từ bi hỷ  xả, để giải oan nỗi hận còn vương,
Hãy vì đức đại độ khoan hồng, mà xá tội cho người đã  thác.
Cầu Đức Thầy lãng quên chuyện cũ, để Bác thôi nằm  ngục A Tì,
Xin cụ Phan tha thứ việc xưa, để Bác được về miền Cực  Lạc. (6)

           
Ai tranh bá đồ vương bằng sắt máu, dẫu ướp xác muôn hoa ngào ngạt, nhưng ngàn năm chẳng thể  mạo  tiếng thơm,
Ai hại dân phản nước vì hư danh, dù xây lăng trăm thước nguy nga, thì vạn kiếp vẫn còn lưu tiếng ác.
Nếu còn anh linh, Bác nên tôn vinh Đức Chúa Trời độ   lượng, hầu về cõi vĩnh hằng,
Hoặc có khôn thiêng, Bác hãy nương nhờ  cửa Phật Tổ   từ bi, để tìm đường đại giác.

            
Xác bày lăng đâu dễ được tiêu diêu,
Thân nằm hộp nên khó bề siêu thoát.
Mau thổ táng, cho hồn Bác thôi lưu luyến trần gian,
Hoặc hỏa thiêu, để linh Bác hết vấn vương thể xác.
Nay cháu có bài văn tế nôm na,
Xin bác thứ cho lời quê mộc mạc.
Với một nén nhang, nhân ngày giỗ Bác.

             
Ô hô! Thượng hưởng.          

                                                                             
Nguyễn Công Luận                                                              

Ngày 22 tháng 7 Giáp Tuất

(3/9/1994)

 

Chú thích:

                           

     (1) Tuyên Ngôn mà ông Hồ đọc ngày 2/9/45  có mượn nguyên văn

           tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ câu  "Con người ta sinh ra đều bình

            đẳng..."  Tiêu ngữ "Độc  Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" là mượn của chủ

            nghĩa Tam Dân: Dân Tộc: Độc Lập; Dân Quyền: Tự Do; Dân Sinh:

            Hạnh Phúc. Được ghi trên đầu các văn kiện giống như tiêu ngữ của Pháp Quốc

           (Tự Do-Bình Đẳng-Bác Ái).

     (2) Ông Hồ  mượn văn Quản Trọng "vì lợi  ích mười năm, trồng     cây..." l

     (3) - Ông Hồ đi  thăm dân ở đâu cũng cùng hát  bài Kết Đoàn, ca khúc Trung Hoa

            dịch lời  Việt, để  gây ấn  tượng trong lòng người, nhất là các thiếu nhi. Nhiều nhà nghiên cứu văn học quả quyết văn mà là của  một nhân sĩ tru

            phong tập thơ trong tù không thể là của ông Hồ.

    (4) Theo  Đảng CSVN, ông  Hồ mất ngày  22 tháng 7  năm Kỷ Dậu

    (3/9/1969). Sau này Đảng CSVN đính chính lại ngày ông Hồ chết là 2/9/1969.

    (5) Hàng ngàn tín đồ Hòa Hảo bị tàn sát ở Châu Đốc năm 1947.

    (6) - Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ và vụ tàn sát Hòa Hảo.

          - Cụ Phan Bi Châu bị ông Hồ và ông Lâm Đức Thụ báo cho nhà chức trách Pháp biết chỗ cụ cư ngụ ở Trung Hoa để bắt giam và đưa cụ về Việt Nam xử tội.

 

 Người chuyển bài – Phạm PH

 

No comments: