Tuesday, February 21, 2017

Nghe Sông Kể Chuyện Mình - Thuyên Huy


 
Nghe sông kể chuyện mình
 

 
 
 
 
 
 
 
Ngồi nghe sông kể chuyện mình
Hôm người bỏ phố lặng thinh giữa đời
Đường về vàng lá thu rơi
Đò ngang thôi chở tiếng cười ngày xưa
Không còn tựa gối trúc thưa
Nghe hồn ray rứt tiếng mưa gọi tình
Vắng người lau sậy buồn tênh
Sóng bơ vơ ngóng bờ chênh vênh gầy
Cũng đành vay mượn kiếp này
Gom tương tư mộng lấp đầy mộ thương
Sông từ đó đã biết buồn
Thuyên Huy
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: