Saturday, February 4, 2017

Qua Đèo Ngang (Thơ Họa) - Khôi Nguyên


 
Qua Đèo Ngang
 
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, rợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

 
Bà Huyện Thanh Quan

 
Qua Đèo Ngang

 
Tôi tới Đèo Ngang lúc  bóng tà,
Khói phun đen kịt Formosa.
Lô nhô sườn núi thù xây phố,
Thấp thoáng chân non giặc cất nhà.
Nghĩ nước căm hờn quân mãi quốc,
Lo nhà uất hận bọn vong gia.
Bắc Kinh ô nhiễm chuyên xâm lược,
Hãy đuổi hết Tàu khỏi nước ta .

         
Khôi Nguyên

 

 

 

No comments: