Sunday, February 26, 2017

Cho Người Lính Trận - Dư Thị Diễm BuồnCHO NGƯỜI LÍNH TRẬN


 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinh vi tướng, tử vi thần”

 
Kinh dâng Đ/Tá Hồ Ngọc Cẩn
Cùng Chiến sĩ VNCH vì nước vong thân

 

Tôi biết anh qua chiến trường An Lộc
Những trận kinh hoàng Dầu Tiếng, Kontum...
Đoàn quân anh, quân thù nghe vỡ mật
Bởi những chiến binh dũng cảm anh hùng

 
Quảng Trị, Huế, Khe Sanh, Tam Giác Sắt
Mõ Vẹt, Đồng Xòai, Trảng Nhỏ, Miền Tây
Mòn đường biên giới, qua vùng Đông Bắc...
Bước anh đi hằn lại những nơi nầy

 
Tháng Tư Đen giặc tràn vào tán loạn
Người tháo thân, kẻ kêu gọi đầu hàng
Nhìn đồng đội rả tan... anh quyết chọn              
Cho riêng mình một cái chết vinh quang

 
Trước họng súng thù hiên ngang cao ngạo
"...Xác thân tôi phải phủ lá cờ vàng
Cài huy hiệu quân nhân lên ve áo
Mặc đồ lính trận như các anh em..."

 
Phút mặc niệm, những anh linh vì nước
Tôi ngậm ngùi, cúi mặt khóc thương anh!
Lịch sử Việt ghi anh hùng vị quốc
Trang chiến binh làm rạng rỡ giống giòng...

 
(Trích thi tập Những Ngày Xưa Thân Ái”, năm 1998)

 
DƯ THỊ DIỄM BUỒN

ĐT: (530) 822 5622
email: dtdbuon@hotail.com

No comments: