Friday, June 12, 2020

Thù Trong Giặc Ngoài - Thơ Xướng Họa Và Cảm Tác


THƠ XƯỚNG HỌA VÀ CẢM TÁC:

 

Bài xướng:
              

BA CHỮ ĐIÊN

Thế giới thời này thật ĐẢO ĐIÊN
Đi đâu cũng thấy chuyện ưu phiền
Biểu tình đập phá rồi hôi của
Mua phiếu hạ mình đánh mất duyên
Một lũ con buôn như đỉa đói
Thêm vài đài, báo tựa CHÓ ĐIÊN
Phòng thân lánh dịch không lo giữ
Xúi dại dân lành LÀM CHUYỆN ĐIÊN

Chu Hà (8/6/2020)


Bài họa:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỜI ĐẠI ĐIÊN

Thời nay nhân loại giống như điên
Mấy lúc gần đây lắm chuyện phiền
 Tổ chức  biểu tình hôi của cải
Mượn danh công lý lạy vô duyên
Thừa cơ ăn có, phường  xu hướng
Nước đục thả câu,  thế giới điên
Chết sống dịch lây không giữ mạng
 Lại còn bè phái giống đồ điên.

Cò Mẹ 304 (9/6/2020)


Bài cảm tác:

THÙ TRONG GIẶC NGOÀI

 
Thời buổi  bây giờ lắm kẻ điên
Bày trò quái đản thật là phiền
Tên Floyd hút xách xài tiền giả
Cảnh sát mạnh tay xử trảm liền
Đảng nọ biểu tình đòi pháp  
Bọn kia xuất trận cướp đồ, tiền
Cờ Hoa chưa hết  Cô- vi Hán
Nay gặp nội thù chắc phải điên!

 
Thiết Bảng (10/6/2020)

 

No comments: