Sunday, December 20, 2020

Người ở Lại Mà Vui - Nguyễn Đạm Luân

Người Ở Lại Mà Vui
 Thôi người ở lại mà vui

Tôi về nơi ấy ngậm ngùi cố quên

 Phố xưa giờ đã đổi tên

Đường quen cũng lạ buồn tênh gác nghèo

 Nắng chưa lên vội ngã chiều

Quạnh hiu đêm xuống gió hiu hắt lùa

Ở đây trời muộn sang mùa

Tưởng chừng như để cho vừa lòng nhau

Ngậm ngùi hun hút mắt sâu

Dáng người còn đó cũng màu áo mơ

Khóc ư còn chút lệ hờ

Cố quên sau cứ vẫn chờ một mai

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: