Wednesday, March 27, 2019

Kính Dâng Một Nén Nhang Trầm - vkp Công chúa nhỏ


KÍNH DÂNG MỘT NÉN NHANG TRẦM

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày nào “Vọng Gác Đêm Sương”
Trăng vàng làm bạn trên đường chiến chinh
Hội ngộ Liên trường Tây Ninh
Người về kẻ ở thâm tình chưa nguôi
Mà nay vĩnh biệt nhau rồi!
Bạn bè xưa cũ bồi hồi tiếc thương
Khói nhang bay xuyên đại dương
Mang bi ai lẫn gió sương quê nhà
Người Dưng khác họ thiết tha
Với Chim Bói Cá... lệ hòa sông sâu
Âm dương cách trở đau sầu!
Xa xôi chỉ biết nguyện cầu cho anh:
Ông Lính Già Võ Công Danh
Vĩnh hằng tiên cảnh an lành nghìn thu!!!

 
Saigon 24/3/2019
Người dưng cùng họ vkp công chúa nhỏ

No comments: