Monday, March 18, 2019

Đọc Lại Trang Thư Cũ - Thuyên Huy


 Đọc Lại Trang Thư cũ
  


Tôi về đọc lại trang thư cũ
Mới biết rằng người đã phụ tình
Chữ yêu hàng cuối không còn đó
Dù tờ giấy vẫn một màu xanh

 
Cây cỏ buồn theo ngày tháng chết
Trong tôi không còn những giận hờn
Từ buổi đò qua sông biền biệt
Tôi người không biết ai buồn hơn

 
Chôn hết thương sầu theo kỷ niệm
Để đời thôi còn đếm lối quen
Thu của tình xưa mùa Thu tím
Bên người tôi giờ kẻ không tên

 
Gom lá vàng khô vùi xác pháo
Nửa hồn buốt nhói bước người đi
Giáo đường thôi thúc hồi chuông đạo
Đường xưa đâu còn chuyến xe về

 
Người nép mặt hoa trời định mệnh
Tôi ném tơ vương khỏi kiếp đời
Mùa Thu rồi sẽ mùa Thu đến
Tôi không chờ nhặt lá vàng rơi

 
Thuyên Huy

No comments: