Saturday, March 9, 2019

Tháng Giêng Mùa Xuân Còn Sót Lại - Lê Thị Kim


Tháng Giêng Mùa Xuân Còn Sót Lại
 
Tháng Giêng
Mùa Xuân còn sót lại
Những nụ hoa trên búp tay gầy
Tháng Giêng
Mùa Xuân còn sót lại
Những nụ hôn trên tóc em bay


Tháng Giêng
Tình đong đầy nỗi nhớ
Người còn đây mà ngỡ đâu xa


Tháng Giêng
Kề vai kề đôi má
Tưởng còn xa xa quá vòng tay


Anh tặng em mùa vui
Chồi lộc reo trên ngàn cánh biếc
Búp non tách mầm mủm mỉm
Khi ta thầm hiểu thấu lòng nhau


Tháng Giêng
Mùa Xuân còn sót lại
Tình đầy tay dù vóc dáng hao gầy


Tháng Giêng
Nụ hôn còn sót lại
Nụ hôn thơm cùng nỗi nhớ đong đầy


* Lê thị Kim ( Xuân 1991)

304Đen – Llttm - OVV

No comments: