Saturday, October 15, 2022

Ai Hơn Ta Chứ - Thơ Thi Hữu: Tha Nhân, Mỹ Ngọc & Kim Dung

 THƠ THI HỮU


 


 

AI HƠN TA CHỨ!

 

Cuối Thu chớm lạnh chốn gieo neo

Chiếc lá lìa cành héo quắt queo

Gió thổi nổi trôi trên mặt suối

Trăng soi chìm dập dưới chân đèo

Chiều buông càng thiếu tình nhân ái

Ngày tắt tăng thêm mắt cú mèo

Một túp lều che đời thất thế

Ai hơn ta chứ! Cái phần nghèo!

 

Tha Nhân

 

(Một đêm trong rẫy, ở Suối Cóc,Xã Tân Thành, Đ.Xoài, Đ.Phú Sông Bé cuối năm 1986)

 

Các bài họa:

[1]

TRẠI CẢI TẠO BÙI GIA PHÚC (PHƯỚC LONG)

Nơi đây chằng có bến thuyền neo

Đêm ngủ không mền lạnh cóng queo

Sáng dậy vác dao đi chặt nứa

Chiều về chân bước vượt qua đèo

Nhức đầu trí não quên ngày tháng

Hoa mắt thần kinh tưởng xứ Mèo

Một dãy phòng giam đời khốn nạn

Mơ chi hạnh phúc với sang nghèo ?!!

 

Kim Dung (Oct 5, 2022)

[2]

         

 LÁ TÀN.

 

Những chiếc lá tàn cố níu neo,

Trên cành run rẩy đến khô queo.

Nhìn mây trắng phủ mờ đầu núi,

Sưởi nắng vàng hanh ấm dốc đèo.

Quốc phá gia vong đời thất thế,

Rừng thiêng nước độc phận hoang mèo.

Bây giờ xứ lạ thân cô lữ,

Nhớ quá quê xưa mảnh đất nghèo.

 

Mỹ Ngọc.

Oct. 6/2022.

No comments: