Sunday, October 23, 2022

Một Thời Điêu Linh - Nguyễn Cang

 MỘT THỜI ĐIÊU LINH 

Nhớ về một thuở cháo rau

Bữa no bữa đói lệ trào chan cơm

Cha đi cải tạo sống còn ?

Mẹ thì ở lại năm non hận sầu

Đèn khuya bấc lụn canh thâu

Nghĩ suy trăm mối kinh cầu hóa thân

Sao cho thoát kiếp hồng trần

Gia đình sum họp trầm luân ngại gì

Ba năm anh vẫn còn đi

Khổ đau chồng chất còn chi hỡ mình

Kêu trời  trời cứ lặng thinh

Tấm thân chiền chiện phù linh nửa đời

Mong sao thế cuộc đổi dời

Cho đời bớt khổ cho vơi nỗi niềm

Bây giờ vui nhộn con tim

Chuyện ngày xưa ấy tím lìm mây trôi!

 

Nguyễn Cang (Oct. 6, 2022)

No comments: