Friday, October 7, 2022

Mở Dạ - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa

THƠ XƯỚNG HỌA (KỲ 106) -VƯỜN THƠ MỚI

Bài xướng:

 


            













MỞ DẠ

 

Vở hạt vươn mầm lá nhú xanh        

Vừng đông bừng sáng nắng lên nhanh

Chim reo ngày mới cùng vui sống

Người vượt bến mê khởi niệm lành

Chân bước ung dung nhìn quả báo[1]

Tâm tìm vô thức nghĩ tương sanh[2]

Vòng sinh tử ấy, luân hồi luật

Mở dạ phêu nhiên[3], mạc ký thành[4]!

 

Tâm Quã (Fri, Sep 9, 2022)

Ghi chú:

Quả báo 果報: kết quả của nghiệp. Giữa ngũ hành có mối quan hệ nuôi dưỡng, giúp đỡ, thúc đẩy nhau để vận động không ngừng, đó là quan hệ Tương sinh.

Phiêu nhiên 飄然: siêu thoát

Ký thành 既成 khi đã hoàn thành

 

Họa 1:

TỈNH THỨC



Ươm mầm vở hạt lá lên xanh 

Sáng sớm tinh sương nắng chiếu nhanh 

Tĩnh thức quay đầu về bến giác 

Hào quang ngước mặt sống an lành 

Sắc không, không sắc nào đâu có 

Không có nào đâu có để sanh 

Duyên khởi duyên sanh là mộng tưởng 

Tâm viên ý mã* khó mong thành.

 

Hương Lệ Oanh VA 

Sept 19, 2022

Chú thích:

*Tâm viên ý mã: tâm của con khỉ, ý con ngựa

 

Họa 2:

              

TU THÂN

 Nẩy mầm mới nhóm lá trông xanh

Thấm thoát vài ngày nó vượt nhanh

Tích đức tu thân làm việc thiện

Bỏ qua đàm tiếu chuyện không lành

 Luật trời xoay chuyển cùng năm tháng

*Lục đạo luân hồi chuyện tử sanh

Tiền hậu sống đời cho phải đạo

Mai sau con cháu hưởng điều lành.

 

PTL

 Chú thích:

*Lục đạo còn gọi là lục thú 六趣: 6 thế giới :, Địa ngục 地獄, Ngạ quỷ 餓鬼, Súc sanh 畜生, Tu la 修羅, Nhân gian 人間, Cõi trời:

 Họa 3:

          

CỔ TỰ.

 

Lưng đồi cổ tự dưới thông xanh,

Nắng chiếu sương rừng tản mát nhanh,

Để lộ mái chùa không bụi vẩn,

Thấy ngay tam bảo rất an lành.

Chuông chiều mõ sớm dâng hương khói,

Kệ tối kinh đêm độ chúng sanh.

Bát Nhã lênh đênh trên bể khổ,

Bờ mê bến giác nguyện tâm thành.

 

Mỹ Ngọc.

Sept. 26/2022.

 

Họa 4:

         

TU THÂN

 

Không gian bát ngát một màu xanh

Cát bụi bay về gió cuốn nhanh

Nước mắt chúng sinh như biển cả

Từ bi cõi Phật tựa tâm lành

 Niết Bàn xa tít trời u tịch

Diệu Đế trầm tư bến giác sanh

Cõi tạm xoay dần con tạo hóa

Trụ sinh hoại diệt tất nhiên thành.*

 

Nguyễn Cang ( Sept 26,  2022)

Chú thích: Xếp theo thứ tự là : Sinh trụ hoại diệt.

Từ khi cha mẹ sinh ra ( sinh) , rồi lớn lên, trưởng thành (trụ), thời gian sau bắt đầu già nua, tàn tạ (hoại) và cuối cùng phải chết (diệt). Đó là quá trình hình thành một kiếp người.

 

Họa 5:

        

ĐỜI NGƯỜI

 

Phận người nhỏ bé giữa trời xanh,

Vó ngựa thời gian qua rất nhanh.

Náo nhiệt trường đời, mong trí tịnh,

Ngã nghiêng bước tục, ước duyên lành.

Noi Nhân, chẳng lụy vòng danh lợi,

Hướng Phật, nào e việc tử sanh.

Chìm nổi biển trần muôn sóng bủa,

Tỉnh say, mê ngộ bởi tâm thành.

 

Minh Tâm

 

Họa 6:

 

KHỞI TÂM THÀNH


Chiều tà lạc lối chốn rừng xanh
Ngơ ngác chim trời đảo cánh nhanh
Chợt ngẫm đời người như giấc mộng
Vẳng nghe lời Phật tạo duyên lành
Bễ trần cám dỗ sầu bao kẻ
Nguồn Đạo giác mê cứu chúng sanh
Cõi tạm nào ai lưu trú mãi
Lòng vui chánh niệm khởi tâm thành*.

 Kim Trân kính hoạ

Chú thích:

*Chánh niệm: là một trong tám chi, phần quan trọng của Bát chánh đạo, là sự biết rõ được những gì đang có mặt, đang xảy ra.
*Khởi tâm thành: (bắt đầu) mở tấm lòng thành ( thành tâm, thành kính) của mình ra.

 

  

 

 

 

 

 

 

  

No comments: