Tuesday, October 4, 2022

Vội Bỏ Phố Người Đi - Nguyễn Đạm Luân

 Vội Bỏ Phố Người Đi
 
Người đi vội bỏ phố xưa

Bỏ mưa hạ muộn phượng lưa thưa tàn

Quên chiều chờ chuyến đò ngang

Người còn ở lại sầu man mác buồn

Tả tơi phượng rụng ven đường

Lối quen ngõ cũ nhớ hương tóc thề

Hạ đi thu vẫn chưa về

Cơn mưa hạ muộn cứ lê thê dài

Nhớ nhung giờ cũng hao gầy

Phố trăn trở đợi đêm lây lất chờ

Chờ người chờ đến bao giờ

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: