Saturday, October 1, 2022

Ngậm Ngùi Về Phố Xưa - Thuyên Huy

 Ngậm Ngùi Về Phố Xưa

 


Lỡ đời về lại phố xưa

Cũng sương chiều lạnh cũng mưa ngập ngừng

Hoa nhà ai rụng tím sân

Giọt tương tư rớt tựa ngần ấy thôi

Chấp tay xin chút ngậm ngùi

Cho trời đất khóc một thời u mê

Biết buồn từ buổi bỏ đi

Tình si khép lại tiếc gì hư không

Hứng mưa thay giọt rượu nồng

Tắm hồn giữa chốn mịt mùng nổi đau

Còn gì để trách chi nhau

Chuyến xe muộn tuổi người lao xao gầy

Cuối đường vẫn lá me bay

Thì thôi xin để lại đây nửa đời

 

Thuyên Huy

No comments: