Thursday, October 20, 2022

Đỉnh Dốc Sầu Chờ Mưa - Nguyễn Đạm Luân

 Đỉnh Dốc Sầu Chờ Mưa

 
Chờ mưa trên đỉnh dốc sầu

Từ xa vẳng tiếng vó câu vọng về

Mù mờ sương bóng ai đi

Nắng thôi chùng xuống níu ghì mắt môi

Ngựa run chân mỏi tuổi đời

Bụi bay theo gió cuốn vui xa người

Ăn năn tình lỡ một thời

Tiếng mưa ngày đó như lời thở than

Khẳng khiu cây áo thu vàng

Tình chưa về đã vội tàn kiếp hoa

Dốc sầu mưa vẫn chưa qua

Ngữa tay xin giọt lệ sa tiễn người

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: