Saturday, October 1, 2022

Trăn Trở - Nguyễn Cang

 TRĂN TRỞ

 Tờ lịch tháng tám vừa rơi

Đàn xưa lỗi nhịp nửa đời đi hoang

Chuông chùa vọng tiếng thời gian

Cung đường phế tích ngỡ ngàng chiêm bao

Trên trời lấp lánh ngàn sao

Tâm tư rộng mở sóng trào mênh mông

Hạc vàng bay mất,  lầu không

Bên cầu bến đợi chờ mong người  về

Hồng trần cõi tạm u mê

Tà huy phía trước não nề mang theo

Cá vàng quẫy nước trong veo

Nửa đêm thức giấc trăng treo đỉnh đầu

Nhớ về quê cũ mù khơi

Người xa phương ấy giờ trôi nơi nào ?!!

 

Nguyễn Cang ( Sep 27, 2022)

 

No comments: