Thursday, October 20, 2022

Như Một Dòng sông Hạ - Nguyễn Đạm Luân

 Như Một Dòng Sông Hạ


 


Như một dòng sông Hạ

Em về mùa phượng hồng

Sương ngủ vùi trên lá

Nón nghiêng vành phố đông

 

Cũng con đường quen cũ

Lớp học và sân trường

Nghe tiếng ve mà nhớ

Chùm phượng hồng biết thương

 

Chiều hắt hiu nắng Hạ

Chân nhẹ thoáng bụi mờ

Nhìn theo người cuối ngả

Tình vẫn tình ngu ngơ

 

Xưa vai gầy dáng nhỏ

Giờ dáng nhỏ vai gầy

Cũng trắng đôi tà đó

Tóc huyền gió Hạ bay

 

Bên thềm nhà chờ nắng

Giấy mỏng lá thư xanh

Phố cuối đường người vắng

Lẻ cánh phượng xa cành

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: