Tuesday, October 11, 2022

Theo Em Vàng Ngõ Trúc - Thuyên Huy

Theo Em Vàng Ngõ Trúc

Cho người tên Xuân, nhớ ngõ trúc xế chợ Long Hoa một chiều nào đó xa xưa, xưa lắm.

 

Vàng lá rơi ngõ trúc

Theo em tan trường về

Hoa nắng vương mùi tóc

Thu ngượng ngập chưa đi

 

Sau em vương vấn bước

Áo vờn gió đôi tà

Em thẹn thùng phía trước

Tôi mong đường cứ xa

 

Ngõ trúc mùa thu cũ

Em vẫn gót sen hồng

Tôi tình chưa dám ngỏ

Thầm đợi chờ với mong

 

Em vẫn cười không nói

Tôi thương mà lặng câm

Phận nghèo làm sao với

Mơ gì chuyện trăm năm

 

Ruỗi dong đời xa xứ

Tôi trở lại ngõ xưa

Em không còn chốn cũ

Trúc vàng lá trái mùa

 

Tôi về rồi bỏ phố

Mang theo lá trúc vàng

Kỷ niệm chút tình ngỡ

Lạnh lùng thu vẫn sang

 

Thuyên Huy

Cũng mùa thu 2022 

No comments: