Tuesday, October 11, 2022

Nơi Này Anh Đi Vẫn Vậy - Nguyễn Đạm Luân

 Nơi Này Anh Đi Vẫn Vậy
 Anh đi rồi nơi này vẫn vậy

Tan trường chiều cũng lá me bay

Thu thường về muộn như ngày ấy

Như những ngày còn anh ở đây

 

Một mình đi về đường Phượng cũ

Đếm dấu chân ngày mình bên nhau

Tôi thường ngồi bên hiên quán nhỏ

Nghe bài tình ca thuở ban đầu

 

Thánh lễ chiều chuông chầm chậm đổ

Ngày anh theo tôi tới giáo đường

Bước ngập bước ngừng anh bỡ ngỡ

Nhìn anh làm dấu lòng vấn vương

 

Phố bây giờ một trời cô quạnh

Cỏ sân trường nhớ tuổi biết yêu

Thu chưa tàn chừng như đông lạnh

Lối xưa sầu nắng ngã bóng chiều

 

Sông xưa vẫn bên bồi bên lỡ

Không anh chợ từ đó thưa người

Phương xa anh còn gì để nhớ

Nơi này đi về tôi với tôi

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: