Friday, October 7, 2022

Đường Quê - Nguyễn Cang

 ĐƯỜNG QUÊ
 
Đường lên đỉnh núi dốc cheo leo

Nắng cháy nung người cỏ héo queo

Độc mộc gác chèo buồn ảo não

Thuyền nan tách bến bé tèo teo

Sông sâu đò lỡ khách ngồi đợi

Ruộng cạn mương sâu cá lội theo

Nhớ mãi quê nhà năm tháng khổ

Ngoài hiên gió thổi lá bay vèo !

 

Nguyễn Cang (Oct. 6, 2022)

No comments: