Sunday, October 23, 2022

Quán Cũ Đêm Nay Về - Nguyễn Đạm Luân

 Quán Cũ Đêm Nay Về
 Về quán cũ đêm nay

Chờ người năm xưa đó

Mưa nửa khuya buông dài

Như bài ca vọng cỗ

 

Cũng ngày mới đầu thu

Tôi một đời xa xứ

Đèn héo hắt đèn mờ

Mình ngồi ôn chuyện cũ

 

Chuyện chung mái trường xưa

Mơ công hầu khanh tướng

Chuyện sợ gió trái mùa

Mộng đời trai trăm hướng

 

Ly cà phê chia đôi

Giọt cuối cùng mặn đắng

Buồn nhiều cũng thế thôi

Đường phố khuya quạnh vắng

 

Rồi hai ngả chia tay

Mình rời xa xóm nhỏ

Tôi dong ruỗi đường dài

Người lất lây đâu đó

 

Về quán cũ đêm nay

Chờ ngồi ôn chuyện cũ

Mưa nửa khuya buông dài

Người đã yên dưới mộ

 

Sụt sùi theo tiếng mưa

Nhớ người tôi bật khóc

Biết nói sao cho vừa

Lệ gởi người mộ khúc

 

Nguyễn Đạm Luân

Đông 2022

 

No comments: