Sunday, October 23, 2022

Thắp Nến Tạ Tình - Thuyên Huy

 Thắp Nến Tạ Tình
 
Người qua đường cho người chút lửa

Để về thắp ngọn nến tạ tình

Đêm nay không còn đêm nào nữa

Chấp tay thầm đọc khúc cầu kinh

 

Nửa đời chập chờn trong hương khói

Dư âm chùng phím vướng lệ trần

Dốc sầu vó ngựa mòn chân mõi

Kiếp người đã muộn chuyến đầu xuân

 

Đường xưa rong rêu màu cỏ úa

Ngẩn ngơ hồn lạc mất lối về

Mùa xuân sẽ không là xuân nữa

Khi đời chưa thoát cỏi u mê

 

Người cho lửa xong đi rất vội

Không màng chờ hai tiếng cám ơn

Giữa chợ đời có người sám hối

Vạn nẻo đường còn lối nào hơn

 

Hư không một khoảnh trời tan tác

Lần tay đếm tuổi ngọc bay xa

Chút lửa lung linh đôi cánh hạc

Thắp nến tạ tình người đi qua

 

Thuyên Huy

No comments: