Thursday, October 12, 2023

Chiều Thu - Vườn Thơ Mới Xướng Họa

 THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 132-VƯỜN THƠ MỚI

Xướng:
Chiều Thu

 Ríu rít chim chiều hót rủ nhau

Cùng bay về tổ nắng phai mầu

Ngoài song cúc nở hương thơm ngát

Trước ngõ lá rơi cảnh héo sầu

Lữ khách dừng cương lau áo bụi

Tao nhân gác mái đợi trăng thâu

Rừng cây chuyển sắc bao thi tứ

Thu đã qua người ở mãi đâu

 

Mỹ Ngọc

Oct. 01, 2023

 

Chú thích:

thâu [thu] :mùa thu

Họa 1:

 

Nhớ Về Đâu

 

Ráng chiều xuống vội nhớ thương nhau

Lúc tiễn anh đi nắng nhạt mầu

Đò dọc đôi bờ muôn sắc thắm

Bến ngang tình lẽ vạn cung sầu

Lòng người đi ở nào ai biết

Ai thấu tình ai mãi luyến thâu

Năm tháng qua nhanh đời vắng lạnh

Trăng tròn khuyết nhớ hướng về đâu

 

Tâm Quã

Họa 2:

 

Thu Sầu

 

Trời chiều bảng lảng nắng đùa nhau

Xơ xác rừng thu lá nhuộm màu

Trước cửa hiên nhà chim giũ cánh

Dưới sân cành liễu tóc buông sầu

Bâng khuâng lữ khách mơ trăng hạ

Thăm thẳm quê nhà thức trắng thâu

Mấy độ thu tàn người có nhớ

Thương người em nhỏ biết về đâu?!!

 

Nguyễn Cang

Oct. 2, 2023

Họa 3:


Thu Về

Rừng phong tán lá tựa như nhau

Đỏ tía vàng nâu mỗi sắc màu

Xao xuyến tâm tư người lữ thứ

Dư âm gởi gấm gió mây sầu

Mênh mông sâu lắng lời tâm sự

Xào xạc mơ hồ đến với thu

Tận hưởng thu về đầy thú vị

Thời gian trôi mãi biết tìm đâu

 

Hương Lệ Oanh VA

Oct. 3, 2023

Họa 4:

 

Cảm Thu

 

Thu đi lá đổ quyện vào nhau

Đỏ úa vàng nâu đủ sắc màu

Chim gọi líu lo rời xứ bắc

Tiêu điều nhìn cảnh lộ ưu sầu

Ly hương thờ thẫn nhìn trăng sáng

Khoắc khoải nhớ nhà biết cảm thu

Trơ trọi hàng cây thêm ảo nảo

Đêm dài ngày ngắn ngỡ nơi đâu

 

PTL

Oct. 2023

Họa 5:

 

Chiều Thu

Bóng mây xao động, sóng xô nhau,
Trời ngả về tây nắng chuyển mầu.
Chim lạc rừng xưa hồn khắc khoải,
Thuyền xa bến cũ dạ u sầu.
Mặt sông tỏa khói, hơi sương nhuộm,
Chiếc lá lìa cành, mặt đất thâu.
Sấm nổ, mưa giăng, tia chớp lóe,
Nước tràn, bong bóng chảy về đâu?


Minh Tâm

 

 

 

 

 

No comments: