Friday, October 20, 2023

Hỏi Người - Nguyễn Cang

 HỎI NGƯỜI

 Gió thổi lung lay ngọn dã quỳ

Bàn tay năm ngón xuân thì mộng mơ

Chờ em cho đến bao giờ

Bằng lăng tím ngắt cành trơ gọi sầu

 

Trải qua một cuộc bể dâu

Bước chân sỏi đá về đâu cũng thừa

Nửa đời nắng sớm chiều mưa

Trời cao xanh thẳm một màu rêu phong

 

Sá gì nửa  bước long đong

Cô liêu một cõi cho xong kiếp người

Xuân xanh hé nụ hồng tươi

Xin người hãy giữ nụ cười ngày xưa

 

Chiều nay trời nặng hạt mưa

Còn ai che nón đón đưa em về

Mưa rơi ngập nước đường quê

Bùn trơ đất nhảo não nề gót son?

 

Ngoài kia dứt hạt mưa tuôn

Nghe như có tiếng võng buồn ầu ơ

Lệ buổn nhỏ xuống trang thơ

Cầu treo nối nhịp đặng chờ mưa ngâu

 

Ráng chiều bóng ngả về đâu

Tóc em mười tám qua cầu gió bay

Ta đi cánh hạc hao gầy

Bay trong giông bão đợi ngày gặp nhau!

 

Nguyễn Cang (Oct. 13, 2023)

 

No comments: