Thursday, October 5, 2023

Chưa Sâu Đủ Để Nằm Lỳ- Tâm Quả

 CHƯA SÂU ĐỦ ĐỂ NẰM LỲ

( Tâm sự nằm bệnh)


 


Ta đào huyệt mộ chôn ta

 Ngày mưa tháng nắng dần dà chưa sâu
 Nợ duyên vay tận đâu đâu
 
Lời chưa trả hết, vốn mau sinh lời
 Thầm thầm đã quá nửa đời
 Nỗi buồn lừng lững giữa trời nao nao
 Đào huyệt trong cả chiêm bao
 Ngó lui còn cạn lại đào trong đêm
 Vay mưa trả nước mắt em
 Mượn sông mượn gió đưa thuyền trăng đi
 Đời chai sạn đạo còn ghì
 Chưa sâu đủ để nằm lỳ mặc ai
 Vừa đào vừa vác hai vai

 Trả không hết nợ đào hoài được sao?

 Bỏ quan vất quách xuống ao

 Quẳng luôn cuốc xẻng không đào, nghỉ chơi!

 

Tâm Quã

(Oct. 4, 2023)

 

No comments: