Monday, March 18, 2024

Bên Kia Thu Ở Đây Hạ - Thuyên Huy

 Bên Kia Thu Ở Đây Hạ

 
Bên kia đã vào Thu

Ở đây chưa tàn Hạ

Thu vàng lá thẩn thờ

Hạ phượng rơi tơi tả

 

Anh lặng lẽ chốn này

Em một mình nơi đó

Sầu chất ngất mắt cay

Buồn vương hồn lối cũ

 

Thu bên kia mờ sương

Hạ ở đây thôi nắng

Em hiu hắt cuối đường

Anh như dòng sông cạn

 

Ở đây phượng thôi hồng

Bên kia vàng lá chết

Em quạnh quẽ cô phòng

Anh nửa đời trăng khuyết

 

Em còn giữ mùa thu

Những mùa thu ngày cũ

Đường nhạt nhòa sương mù

Tóc huyền buông dáng nhỏ

 

Sông cạn không con đò

Anh là người khách lỡ

Trăm năm cứ vẫn chờ

Chờ giọt mưa lệ nhớ

 

Thuyên Huy

No comments: