Sunday, March 3, 2024

Vui Mà Về Đó - Nguyễn Đạm Luân

 Vui Mà Về Đó

 















Thôi em về đó mà vui

Quên mưa phố hạ chơi vơi nắng mờ

Dốc mơ tình nhớ vẫn chờ

Phượng tan tác rụng đôi bờ quạnh hiu

Tả tơi lá ngã bóng chiều

Đường về lối cũ liêu xiêu vết hằn

Gác xưa bụi bám nhện giăng

Hờ khung cửa khép đèn trăng dật dờ

Đêm thâu vỗ giấc tạ từ

Bút sầu nghiêng chữ lời thơ tuyệt tình

Tạ ơn trời đất lặng thinh

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: