Saturday, March 9, 2024

Nhớ Ai - Nguyễn Cang

 NHỚ AI?

(Viết theo lời tâm sự một người con gái…) 


Đêm nghe tiếng khóc khẽ khàng

Nhớ người viễn xứ mênh mang cõi lòng

Thương mình phận bạc long đong

Hồn bay lơ lững giữa dòng hư vô

Tình trôi theo đợt sóng xô

Mà sao vẫn nhớ vẫn mơ trùng phùng

Trăng gầy nghiêng bóng ngoài song

Tâm tư rụng xuống giữa lòng bến xưa

Nhớ ai đày đọa cho vừa

Tâm hồn lắng đọng sớm trưa đi về

Người đi có nhớ câu thề

Có thao thức giấc có thê thiết sầu

Dang tay níu lấy tinh cầu

Nâng niu chợt thấy bể dâu khôn lường

Xa rồi mấy độ sông Tương

Người đi kẻ ở trăm đường đắng cay

Chợt nghe có tiếng thở dài !

Trăm năm biết có một ngày bên nhau ?!!

 

Nguyễn Cang ( Mar. 2, 2024)

No comments: