Saturday, March 9, 2024

Kỷ Niệm Buồn & Tìm Lại Chút Gì Đã Mất - Nguyễn Thị Châu

KỶ NIỆM BUỒN

 Chiều nay lữ khách về đâu?

Để con Én lạc âu sầu kêu sương

Xứ người có vọng cố hương?

Nhớ người em gái chung trường ngày xưa

Những  lần đến lớp dưới mưa

Bẻ đôi tàu lá, cùng đưa đến trường

Tiếng cười khúc khích dễ thương

Áo anh ướt hết vì nhường cho em

Thế rồi ngày tháng trôi êm

Tình trong như đã, để em đợi chờ

Con sông nước chảy lững lờ

Chia tay em ở, anh giờ nơi đâu?

Con thuyền tách bến sông sâu

Mang người lữ thứ qua cầu đi xa

Một ngày qua, hai ngày qua…..

Én kia lạc mất, bay xa kiếm tìm

*Tìm người như thể tìm kim

*Anh đi biển Bắc, em tìm  biển Đông

Thôi thì dừng bước long đong

Tìm về kỷ niệm, một lòng nhớ ai……!!!

 

6-3-2024

Nguyễn thị Châu

 

TÌM LẠI CHÚT GÌ ĐÃ MẤT

 

Cuộc chiến đã tàn mấy mươi năm

Sao còn đứng đợi nhớ xa xăm?

Chiến tranh tàn khốc, ngày hôm ấy

Kẻ mất người còn khóc tình thâm

 

Người mất, và những gì đã mất

Còn đây vết cào xé tâm hồn

Người ra đi chôn vùi dĩ vãng

Người ở lại, ray rức cô đơn

 

Cuộc chiến tàn, không bom đạn nổ

Không còn nghe tiếng khóc thê lương

Nhưng vẫn thấy có gì bị mất?

Hoặc nhận đây là một thiên đường.

 

Chiều nay lặng đứng nhớ trời mây

Nhớ ánh sao xưa ở chốn nầy

Biết bao thế hệ, bao trai trẻ

Đi mãi không về. Ôi! Xót thay…..!!!

 

 6-3-2024

 Nguyễn thị Châu 

No comments: