Thursday, January 12, 2017

Bốn Mươi Hai Năm Nuối Tiếc Từng Ngày - vkp Phượng tím


BỐN MƯƠI HAI NĂM NUỐI TIẾC TỪNG NGÀY

 Thương mến tặng những anh cựu lính già xa quê hương

Riêng tặng ông bạn già đồng môn Luật Khoa Phạm Hậu (thi sĩ Nhất Tuấn) khóa 12 và người dưng cùng họ Danh Võ khóa 20 trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt Thưở học trò đắm mình trong mộng ước
Mơ người hùng trường Võ Bị Quốc Gia
Đà Lạt uy nghiêm đào tạo tinh hoa
Lính trận xông pha bốn vùng chiến thuật...

*
Đường vào quân trường nhìn không chán mắt
Đóa Hồng kiêu sa, Nguyệt Quế thơm lâu
Mimosa vàng rực ngẫng cao đầu
Forget me not vững lòng chờ đợi...

**
Chiến trường hít thở hương Hoa Cỏ Dại
Pha mùi thuốc súng nếm mật nằm gai
Máu xương đỗ không uổng phí đời trai
Tím thẳm Đồi Sim  đỏ hoa Trinh Nữ...

*
Bốn mươi hai năm sang trang lịch sử
Người lính già xa xứ mất quê hương
Trở về đây nhìn cảnh cũ mờ sương
Nước mắt vơi đầy theo cơn gió thổi..

*
Thương xót... Tủi hờn... Đớn đau... Tiếc nuối!!!

           
Đalat 02/01/2017

Vkp phượng tím

No comments: