Tuesday, January 24, 2017

Chờ Đò Viễn Xứ Ngược Dòng & Sợi Tơ Mong Manh - vkp Phượng tím


1- CHỜ ĐÒ VIỄN XỨ NGƯỢC DÒNG 
 


 


Ba năm nối lại tình xưa
Buồn nhiều vui ít chỉ thừa đắng cay
Tơ duyên nguyệt lão an bày
Nghìn trùng xa cách vẫn hoài ngóng trông
Con đò viễn xứ ngược dòng
Đưa người lữ thứ thong dong trở về
Cho dù một cảnh hai quê
Cũng mong tái hợp duyên thề dã trao
Dòng đời lận đận lao đao
Càng xa cách càng dâng cao sóng ngầm
Mơ ngày chung gối chung mâm
Hai ta quên hết thăng trầm bể dâu
Cùng nhau hát Khúc Tình Đầu
Trăm năm hạnh phúc bền lâu ngọt ngào...

Saigon 15/1/2017 
vkp phượng tím

2-SỢI TƠ MONG MANH 

 Ngược dòng nước... chẳng dễ đâu
Thì thôi... chấm dứt tình sầu xót xa
Để người khỏi phải bôn ba
Tìm trong ảo ảnh ngọc ngà ngày xưa
Buồn nhìn giọt nắng đong đưa
Xuyên qua cành lá đủ vừa hong tơ
Tơ chùng ai nỡ hững hờ
Ướt tơ vì bởi ngóng chờ canh thâu
Tơ không cột chặt tình đầu
Người say chinh chiến,,, cau trầu quên lo
Để ai đành phải qua đò
Ngăn sông cách núi đắn đo đường về
Một lần gặp lại tái tê
Mặn môi lệ đẫm nguyện thề đợi mong...
Đứt tơ vì trận cuồng phong
Hải Âu gục ngã giữa dòng biển khơi
Phụng Hoàng lơ lửng chơi vơi...

Saigon 16/1/2017
Vkp phượng tím

No comments: