Tuesday, January 17, 2017

Khai Bút Đầu Xuân - Khôi Nguyên 

 

 


Anh nhắc, rửa hình nhớ có tôi,
Trả lời, yên chí, tặng từng người.
Tôi còn khai bút, phần sau ảnh,
Cầu Phúc năm này đến gấp đôi!

 
Đất khách hoài hương nhớ Tết ta,
Anh em họp mặt đến từng nhà.
Cành mai, dĩa mứt lời cung chúc
Khung cảnh đơn sơ, ý đậm đà!

 
Bảy vị đến tôi, đúng "Thất Hiền",
Mặt mày rạng rỡ, lẽ đương nhiên.
Nhà tôi vui lắm, bầy ly chén,
Tôi nhập thêm vào, hóa "Bát Tiên"

 
Chuyện Xuân thêm thú,nói dong dài
"Pháo nổ xịt ngòi" chẳng tránh ai.
Cứ thế đầu năm càng khởi sắc
Thơ văn lênh láng, nhắm lai rai…

             
Khôi Nguyên

 
Nàng Xuân

 
Đông tàn chuẩn bị đón Xuân sang
Lả lướt nàng Xuân đẹp dịu dàng
Ong bướm tung tăng dâng mật ngọt
Nàng Xuân rạng rỡ vẻ đài trang.

 
Nàng đến chim rừng đua hát ca
Nàng cười cây cỏ kết nên hoa
Nàng nhìn vạn vật thay mầu áo
Nàng thở cho hơi ấm mọi nhà.

 
Tôi sợ ngày mai cảnh biệt ly
Dù nàng trở lại cũng Xuân thì
Biết còn giữ được lòng trong trắng
Hay bị thế tình chi phối đi...

 
Thời gian thấm thoát cứ trôi qua
Mái tóc nàng Xuân đã trở ngà
Nhưng trái tim hồng luôn sắc thắm
Nàng Xuân trẻ mãi vẫn không già…

               
Khôi Nguyên

 

Mâm quả bày xong, lại ghế ngồi,
Giao Thừa thức đón mỗi mình tôi.
Xứ ta, Nguyên Đán còn cho nghỉ,
Nuớc bạn, Tết mình chẳng đuợc chơi.
Hồi nhớ sum vầy, lòng luyến tiếc,
Nghĩ về đoàn tụ, lệ tuôn rơi!
Từ khi biệt xứ rời quê mẹ,
Tết Việt trong tôi nhớ trọn đời...

           
Khôi Nguyên

 

 

 

No comments: