Wednesday, January 4, 2017

Ở Đây Có Một Nổi Buồn - Thuyên Huy


Ở Đây Có Một Nổi Buồn

 
Người đi mang tháng ngày theo
Đèn chiều lối đó mờ hiu hắt mờ
Mỏi tay níu kéo đợi chờ
Phơi từng sợi lẻ tình hờ hôm nao
Đường xưa tiễn lá thu đầu
Vàng tà áo lụa cuộn sầu tiếng mưa
Ngập ngừng cũng bước chân xưa
Giọt xua tiếc nuối giọt lùa biệt ly
Cũng thừa một thuở tình si
Hỏi người nơi ấy có gì tiếc thương
Ở đây có một nổi buồn

 
Thuyên Huy
Trễ chuyến tàu cuối ngày về Dandednong đầu hạ 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: