Monday, January 30, 2017

Ngày Xuân Dạy Con (Họa Thơ Nguyễn Khuyến) - Hồ Nguyễn, Trần Đông Thành, Nguyễn Cang & Vô Danh


NGÀY XUÂN DẠY CÁC CON

Họa Thơ Nguyễn Khuyến   
NGÀY XUÂN DẠY CÁC CON


Năm mới vừa sang, năm cũ qua,
Tuy nghèo, ta vẫn mến nhà ta.
Chín sào tư thổ là nơi ở,
Một bó tàn thư ấy nghiệp nhà.
Trước cửa khói dày non khuất bóng,
Bên tường, mưa ít, cúc thưa hoa.
Các con nối chí cha nên biết:
Nghiên bút đừng quên lúa, đậu, cà.


Nguyễn Khuyến
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỌA 1:

Chào Xuân năm cũ mới vừa qua,
Vẫn mến nhà nghèo đó của ta.
Căn nhỏ rào thưa trơ mái trọ,
Sách đèn bút mực đậm kho nhà.
Khói bay lất phất mừng xuân đến,
Chim gọi nắng hồng đón dáng hoa.
Nối chí gương cha con phải nhớ:
Không quên bút mực thuở tương cà.

HỒ NGUYỄN (23-01-17)


HỌA 2:

 
LỜI GIÁO HUẤN


Năm nay tết đến cũ đi qua,
Xét lại buồn vui có tại ta.
Gạt bỏ ưu phiền nơi chốn ở,
Lưu tồn hạnh phúc giữ trong nhà.
Bàn thờ Tiên Tổ người tan bóng,
Hậu tử thê nhi cúng tế hoa.
Đạo hiếu vuông tròn con phải biết,
Đừng quên rượu thịt dĩa dưa cà.


TRẦN ĐÔNG THÀNH


HỌA 3:


 
 
 


NĂM CŨ SẮP TÀN


Lại một năm nữa sắp bước qua,
Ai người tri kỷ, bạn cùng ta?
Sớm mai thức giấc, nghe chim hót,
Chiều muộn bâng khuâng, chợt nhớ nhà.
Trước cửa nước tràn, mưa khắp ngõ,
Sau nhà ruộng ngập, bướm mơn hoa.
Ở đây bỗng nhớ mùa xuân cũ,
Những tháng năm, ăn độn muối cà!


Nguyễn Cang (Jan 24, 2017)


HỌA 4:


Giở nón vẫy chào năm cũ qua,
Điều gì chẳng tốt bởi lòng ta.
Đưa ra khỏi cửa nhà ta ở,
Tống khứ xa đi xấu tại nhà.
Đinh Dậu ta chờ nay thấy bóng,
Vườn xuân đầy trúc cúc vườn hoa.
Thi nhân ngẫu hứng hoa thơ biết,
Chén rượu tiêu sầu nhắm miếng cà.


Vô danh

 

No comments: