Monday, January 2, 2017

Tháng Tư Ngồi Nhớ Tháng Tư Xưa - Vũ Nguyệt Trần


THÁNG TƯ, NGỒI NHỚ THÁNG TƯ XƯA
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng Tư đang rơi dần những ngày cuối cùng bên song cửa

Trời nắng như đổ lửa, ngồi nhớ đến mùa Hè năm xưa

Đất đỏ vùi nông chập chờn nhiều ngôi mộ

Buổi chiều tàn, rũ rượi những cánh hoa mười giờ

Anh còn nằm đó không, đêm mù sương Đồi Gió

Chị còn nằm đó không, trên mảnh đất vườn Chùa

Bao nhiêu năm qua, bao đêm trăng mờ

Tiếng thở dài của oan linh hay tiếng trở mình của lá

Tháng Tư của những trùng hợp oan khiên đến lạ

Có mấy người còn nhớ đến ngày xưa

Có mấy người còn nhớ đến ngày thơ

Còn mơ được đắm mình trong giòng sông tuổi nhỏ

Tôi đang muốn về Quản Lợi

Tìm xem nơi nào là Trại Trần Hữu Phương

Triệu người quen còn đây chút vấn vương

Xin cất tiếng chào nhau trong sương khói

Tôi đang muốn về Quản Lợi

Rồi trở ngược ra Bình Long

Hai bên đường chắc hẳn lá vẫn xanh

Đang che phủ những hố hầm ôm gọn những xác người thanh xuân bữa đó

Hôm nay, giữa trưa buồn nắng Hạ

Lại nhớ tháng Tư xưa

Xưa… bây giờ đã tận cùng xưa

Tôi như đang trôi về nơi ấy

Và tôi đang nghe thấy

Những khúc ca buồn như giun dế gọi nhau

 

Vũ Nguyệt Trần

 

No comments: