Tuesday, January 24, 2017

Chiều Xuân Nhớ Ai (Thơ Xướng Họa) - Nguyễn Cang, Con Gà Què, Trần Đông Thành, Hồ Nguyễn & LHNBài xướng

 CHIU XUÂN NH AINng vàng nh git cht chiu
Em ng
i hong tóc cho nhiu ước mơ
Bao lâu tháng đ
i năm ch
Thuy
n neo bến đu bao gi gp nhau?
Chi
u tàn em vi bước mau
Bên c
u tóc xõa dt dào nh thương
Đong đưa rt git mù sương
B
ến Đình bãi vng vương vương mi su!

Nguyn Cang


HA 1  

 
CH ĐN BAO GI !

Nâng niu k nim cht chiu
T
ng đêm hn lc qua nhiu cõi mơ
Tháng năm trôi v
n đi ch
Tu
i xanh héo úa bao gi thy nhau?
Đ
ếm xuân vi vã tàn mau
R
ưng rưng l a dt dào xót thương
Tóc th
đim bi khói sương
Tình x
ưa nghĩa cũ vn vương nng su !

Con Gà Què

HA 2

 
THƯƠNG M


Thương m ngày tháng cht chiu
Cho con đ
i sng được nhiu ước mơ
M
tôi tng đi tng ch
Ngày vui con đ
ến bây gi cùng nhau
Th
i gian sm ti qua mau
D
t tình mu t dt dào yêu thương
Ngoài tr
i đã hết mù sương
Ti
ếng ve đi ging vn vương gt su


Trn Đông Thành


HỌA 3 HỌA Ý

 
Giọt nắng phù du mnh chắt chiu,
Bóng em thơ thẩn dưới hiên chiều.
Mắt buồn lặng ngắm mây che núi,
Môi mím vùi lơi gió hắt hiu.
Chiếc ghế công viên khơi buổi hẹn,
Góc vườn nay gợi nhớ thương nhiều.
Chiều xuân thắt tho chim về muộn,
Khiến k ra vào dạ hẩm hiu!

 
HỒ NGUYỄN (22-01-17)


HỌA 4

 
Tình Nhớ


Nụ tình một thuở chắt chiu
Vẫn còn vương vấn trong nhiều đêm mơ
Tình đi chẳng đợi chẳng chờ
Ngày xưa vụng dại nên giờ mất nhau
Thời gian hờ hững trôi mau
Sao tình mãi dạt mãi dào mến thương
Dấu tình còn đẫm hơi sương
Hằn trong ký ức tóc vương giọt sầu .


LHN

 

 

No comments: