Saturday, January 14, 2017

Nhớ Cây Nghìn Năm Tuổi - Hồ Nguyễn & Thương Tiếc - Nguyễn Cang & Tang Thương - TĐT


NHỚ CÂY NGHÌN NĂM TUỔI

 

Nghìn năm cây trụ vững vươn cao,
Bão nổi cây nghiêng ngã đổ nhào.
Gỗ cứng xác xơ nằm thãm não,
Lá xanh tan tát tóe tung cao.
Đường xuyên năm tháng nay buồn vắng,
Cảnh vật mưa bao thắm lệ  trào.
Cổ thụ bấy lâu ghi luyến nhớ,
Nhìn cây tan nát khiến lòng nao.

 
HỒ NGUYỄN (11-01-17)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỌA 1: THƯƠNG TIẾC       

Cổ thụ ngàn năm ngất ngưởng cao,
Bỗng dưng giông tố quật xô nhào.
Xác thân trơ trụi sương rơi phủ,
Cành lá tiêu điều gió lướt cao.
Ngày trước dập dìu xe tới gốc,
Bây giờ quạnh vắng, cảm dâng trào.

Từ đây cảnh cũ còn đâu nữa,
Nhắc tới thêm buồn dạ thấy nao.

 
Nguyễn Cang (11/01/17)

 
HỌA 2: TANG THƯƠNG

 
Chuyện c cây già ngt ngưởng cao,
a giông trc gc ngã cây nhào.
Nằm đây ph lá bên chng đá
Tủi phn thân già tui tác cao.
Tại đó mênh mông đồng trng lnh,
Chỗ này my vũng nước dâng trào.
Nhìn đây tưởng nh ngày năm trước,
Vật cũ người xưa d thy nao.    

 
TĐT (11-01-17)

 

 

No comments: