Monday, January 30, 2017

Người Đi Bỏ Lại Mùa Xuân Lỡ - Thuyên Huy


Người Đi Bỏ Lại Mùa Xuân Lỡ

 
Người đi bỏ lại mùa xuân lỡ
Ở đây từ đó xuân cứ buồn
Đường về gốc Mai già thuở nhỏ
Thôi vàng như ngày mới biết thương

 
Cũng ba mươi tết chiều năm cũ
Vắng người trời cứ ngỡ đông sang
Trống lân giục ai vui ngoài ngõ
Trong tôi hết rồi những rộn ràng

 
Còn nhớ gì không cho tôi hỏi
Bến xưa chắc đã trễ chuyến đò
Chờ người bên này tôi cứ đợi
Bao giờ xuân mới hết ngu ngơ

 
Thuyên Huy
 Xứ người sắp vào xuân 2017No comments: