Monday, January 30, 2017

Nghe Mưa Mà Nhớ - Thuyên Huy


Nghe Mưa Mà Nhớ

Tặng anh Nguyễn Cang và những ai đó bỏ Tây Ninh đi từ ngày mới biết buồn
 

 
 
Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh
Hẳn người năm cũ vẫn hình dáng xưa
Trâm Vàng mấy ngõ trúc thưa
Cẫm Giang trễ chuyến đò mùa nước lên
Long Hoa bụi đỏ buồn tênh
Ngã ba Giếng Mạch ngày mình biết nhau
Trốn mưa trang giấy che đầu
Giọt thương giọt nhớ Bến Cầu giữa thu
Phố quen cũng cứ đôi bờ
Cầu Quan ba nhịp ai chờ người qua
Với tay hứng hạt nắng xa
Đưa về đường vắng mình ta với mình
Nghe mưa mà nhớ Tây ninh

 
Thuyên Huy
Melbourne giữa thu 2016
No comments: