Friday, January 31, 2020

Nghịch Lý - 304Đen


Nghịch-Lý hay Nhân-Quả ?
 
 

Tôi đã đọc nhận xét này từ một người nào đó trên YouTube:

(1) Người Trung Quốc (Trung cộng) buộc người Hồi giáo Tân Cương phải ăn thịt lợn. Sau đó, cúm lợn xảy ra và người Trung Quốc (Trung cộng) không có thịt lợn để ăn

(2) Người Trung Quốc (Trung cộng) cấm người Hồng Kông đeo mặt nạ. Bây giờ tất cả người Trung Quốc (Trung cộng) đang đeo mặt nạ.

(3) Người Trung Quốc (Trung cộng) đã sử dụng lượng khách du lịch của họ như một con chip thương lượng để có được những nhượng bộ kinh tế từ các quốc gia khác. Bây giờ tất cả các nước đang cấm khách du lịch Trung Quốc (Trung cộng) .

(4) Người Trung Quốc (Trung cộng) xây dựng trại tập trung ở Tân Cương. Bây giờ tất cả người Trung Quốc (Trung cộng) đang sống trong một trại tập trung.


 Người chuyển bài – HHM -USA

 

No comments: