Monday, October 19, 2020

Bài Tháng Chín - Chu Ngạn Thư

 Bài Tháng ChíN
 


có phải bước người về ?

giữa mưa mù tháng chín

lạnh những ngón tay khô
trời thản nhiên ngả bệnh !
ngọn tóc đằm suối mưa
thẩn thờ chào giã biệt
có phải phút chuyển mùa
vở kịch không hồi kết !
người đi về phía mất
ta bước tới nỗi còn
con đường không sự thật
vỡ đầy bong bóng mưa !

Chu Ngạn Thư

No comments: