Monday, June 20, 2022

Đám Cỏ Bên Sông - Nguyễn Thị Châu

 ĐÁM CỎ BÊN SÔNG Đám cỏ bên sông lã ngọn buồn

Bến sông ai đợi giọt lệ tuôn

Tha nhân có hay nơi bến đỗ

Chống xuồng cô lữ nhớ sông Tương.

Một buổi hoàng hôn nơi xóm nhỏ

Một bóng một hình đến với nhau

Bến sông vẫn còn đôi bờ cỏ

Chứng cho đôi lứa của hôm nào

Bây giờ đám cỏ vẫn còn đây

Tha nhân đã rời bỏ nơi nầy

Bến sông ngày nào ,đâu có biết

Có ngọn cỏ buồn lã cơn say.

Chiều nay ai nhớ bờ sông cũ ?

Mà giọt mưa buồn vọng cố nhân

Gió mưa làm ướt lòng cô lữ

Tơi bời, mưa cũng rớt ngoài sân…!

 

10-6-2022

Nguyễn thị Châu

No comments: